Algemene voorwaarden

1 Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die gedaan worden bij Dettlbauer 1 in Königsleiten. Wij wijzen alle andere voorwaarden van de hand. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden. 

2 Huurperiode:
Alle huurprijzen zijn in euro en per week. Het appartement wordt verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek uiterlijk om 10.00 uur. 
Er kan geen aanspraak op de woning worden gemaakt eerder dan het vermelde tijdstip! Men kan geen aanspraak maken op de accommodatie na het vermelde tijdstip! 

3 Bevestiging en betaling:
1. De tot stand gekomen boekingsaanvraag wordt door ons geverifieerd. Indien akkoord wordt dit als huurovereenkomst/bevestiging door ons bevestigd met een boekingsnummer. 
2. De huurovereenkomst/bevestiging kan binnen zeven werkdagen na de boekingsaanvraag kosteloos worden geannuleerd. Tijdens de bedenktermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de boeking te annuleren. 
3. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling van € 200,=, op het bankrekeningnummer van ons te zijn bijgeschreven. 
4. Het restant van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 4 weken voor vertrek op de bankrekening van ons te zijn bijgeschreven. 
5. Wij verlangen een borg van € 150,-. Het volledige bedrag wordt binnen 2 weken na het verlaten van het appartement terug gestort. Is het appartement niet naar behoren achtergelaten of is er schade opgetreden dan zijn wij genoodzaakt om (een deel van) de borg in te houden. 
5. Bij boeking minder dan 6 weken voor vertrek dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald. 
6. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zenden wij een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 4 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van ons, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Wij brengen dan annuleringskosten als omschreven in paragraaf 5 van deze voorwaarden in rekening. 

4 Reisbescheiden:
1. Uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek ontvangt u van ons de benodigde reisbescheiden.
2. Indien de huurder uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit bij ons. 
3A. Ingeval een woning wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geven wij aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. 
3B. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit bij ons. 

5 Annuleren:
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de boeker naast reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
A. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 50 % van de bevestiging. 
B. bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 100 % van de bevestiging. 
C. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de boeker het volledige huurbedrag verschuldigd. 

6 Huur:
U bent aan ons verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de reserveringsbevestiging. Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.

Bij de huur van ons appartement is het volgende inbegrepen: 
a. Gas, water, elektrisch.
b. Gebruik van één parkeerplaats. 
c. Wifi.

Bij de huur van ons appartement is het volgende niet inbegrepen: 
a. Verblijfsbelasting (dit is verplicht) 
b. Eindschoonmaak (€ 65,- verplicht)
c. Huur bedlinnen (niet verplicht, indien gewenst € 12,50 p.p. Ter plaatste af te rekenen) 


In Königsleiten, Oostenrijk dient men verblijfsbelasting te betalen. Deze verblijfsbelasting bedraagt voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar € 1,55 per dag en voor kinderen tot 14 jaar is er geen verblijfsbelasting verschuldigd. 

7 Huisdieren:
1. In de woning is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen. Tevens is roken niet toegestaan.

8 Parkeren: 
1. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats aan de voor- en achterzijde gebouw. 
2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan uw personenauto. 
3. Fout geparkeerde auto's worden weggesleept. 

9 Huisreglement:
1. In de woningen is roken niet toegestaan. 
2. Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald. 
3. Ski's en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst. 
4. U dient de bepalingen van het huisreglement zonder uitzondering na te leven. 
5. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier e.d. zelf af te voeren. 
6. U dient de keuken (met o.a. oven en vaatwasser) schoon achter te laten. 
7. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald. 
8. Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald. 

10 Aansprakelijkheid:
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: 
a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons appartement; 
b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning; 
c) het buiten werking raken van de aanwezige internetaansluiting; 
d) foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven; 
e) Onjuistheden (fouten of vergissingen) in de informatiemap in de woning, webpagina, of andere kennisgevingen; 
f) het feit dat door overmacht de woning niet bewoonbaar is. Wij zullen ons in dat geval inspannen om een alternatief te vinden ofwel de huursom terugstorten; 
2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden; 
3. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde appartement kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. 
4. Op onze website www.appartementinkoenigsleiten.nl is aangegeven voor hoeveel personen de woning is ingericht. Het is niet toegestaan boven dit op de website aangegeven aantal, de woning te bewonen. Bij de boeking/reservering dient te worden aangegeven hoeveel personen van de woning gebruik gaan maken. Wijziging hiervan naar meer personen, kan uitsluitend na schriftelijke bevestiging van ons geschieden. 


11 Verantwoordelijkheden:
Zorg ervoor dat u bij aanvang van uw reis beschikt over de juiste en geldige reispapieren en een vignet voor op de snelweg(deze kun je bij de ANWB kopen maar ook voor de grens van Oostenrijk). Houdt u tevens rekening met de wettelijke bepalingen van een land, zoals het verplicht meenemen van sneeuwkettingen, het hebben van winterbanden of bijvoorbeeld een verbandtrommel in de auto. Informeer bij de bevoegde autoriteiten welke reisdocumenten verplicht zijn en welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn in een land. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg er tevens voor dat u geïnformeerd bent over eventuele wegafsluitingen en/of openingsperioden van bepaalde doorgangswegen, met name in de bergen. 

12 Klachten:
Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur bij ons te worden ingediend, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. Wanneer een klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na uw verblijf de klacht schriftelijk bij ons in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens. Wanneer de huurder zich niet houdt aan bovenstaande klachtenprocedure dan verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.